Najlepsze rozwiązania dla Twojego projektu – od 1871 roku.

Wykorzystanie technologii górniczych wyciągów szybowych do składowania odpadów niebezpiecznych

Rozwiązania szyte na miarę zgodne z wymogami techniki jądrowej

W ramach procesów składowania odpadów radioaktywnych w dawnych kopalniach i/lub kawernach, szczególne znaczenie ma bezpieczeństwo. Procesy związane ze składowaniem skażonych odpadów wymagają zastosowania przemyślanych rozwiązań technicznych zgodnie z istotnymi regulacjami z dziedziny technologii jądrowej (np. dyrektywami Komisji ds. Technologii Atomowych (niem. KTA) i innymi krajowymi / międzynarodowymi przepisami prawa).

Przez wiele dekad zgłębialiśmy naszą wiedzę oraz opracowywaliśmy technologię i produkty, współpracując z podmiotami z branży przemysłowej, z komisjami odpowiedzialnymi za opracowywanie norm, z instytutami i podmiotami publiczno-prawnymi. Z takim zapleczem jesteśmy w stanie dostarczać ugruntowane rozwiązania w zakresie projektowania, organizacji i utrzymywania miejsc końcowego składowania odpadów na rynku międzynarodowym.

Nasze ogromne doświadczenie w postępowaniu z odpadami radioaktywnymi i toksycznymi oraz w ramach ich składowania, a także nasze know-how w zakresie tworzenia kompleksowych obiektów, począwszy od opracowania projektu konstrukcyjnego, poprzez produkcję, dostawy, skończywszy na montażu, są podstawą realizacji różnego rodzaju projektów. Grupa SIEMAG TECBERG skonstruowała, wyprodukowała i dostarczyła w ścisłej współpracy z klientami cały szereg komponentów stosowanych w układach technologicznych w celu bezpiecznego transportu i składowania radioaktywnych i toksycznych odpadów.


Oferujemy

 • Urządzenia wykorzystywane ramach przewożenia i składowania odpadów toksycznych oraz materiałów wielkogabarytowych
 • Podziemne systemy końcowego składowania odpadów nuklearnych i toksycznych
 • Kompletne wyciągi szybowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi technologii jądrowych
 • Zbiorniki przeładunkowe
 • Zbiorniki składowania zbiorczego
 • Manipulatory dźwigów
 • Manipulatory do przemieszczania ładunków ponadgabarytowych
 • Rozwiązania technologiczne w ramach suwnic do przenoszenia kontenerów
 • Platformy transportowe
 • Wózki widłowe
   

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami ‒ chętnie Ci pomożemy.

Telefon:+49 2773 9161-0
e-mail:info@siemag-tecberg.com
Wyślij e-mail

WEBSPECIAL

INTEGRACJA WIEDZY DLA KOMPLETNYCH SYSTEMÓW

APLIKACJA GÓRNICTWO

Odkryj szyte na miarę produkty SIEMAG TECBERG i rozwiązania dla transportu pionowego dostosowane do potrzeb klienta w naszej animowanej aplikacji

Do WEBSPECIAL