Najlepsze rozwiązania dla Twojego projektu – od 1871 roku.

ZAGADNIENIA I TECHNOLOGIE

PREKURSOR W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA SZYBOWYCH MASZYN WYCIĄGOWYCH

W zależności od określonych przepisów prawa użytkownicy maszyn wyciągowych są zobowiązani do sporządzania oceny ryzyka zawodowego w ramach koncepcji bezpieczeństwa dla swoich układów technologicznych. Ocena ryzyka musi obejmować potencjalne zagrożenia związane z eksploatacją maszyn wyciągowych.

Grupa SIEMAG TECBERG od 2010 roku wspiera swoich klientów w tym zakresie poprzez integrację bezpieczeństwa funkcjonalnego (Poziom Nienaruszalności Bezpieczeństwa = SIL) w maszynach wyciągowych przeznaczonych dla górnictwa. Pierwsze maszyny poddawano odpowiednim analizom ryzyka i zagrożeń związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym głównie w Australii i w Kanadzie. Do dziś analizy takie przeprowadzono dla kilkunastu maszyn wyciągowych.

 

Kompleksowe podejście jako istotny czynnik wyróżniający


Ciągły rozwój technologii przy zachowaniu bezpieczeństwa pracujących osób to priorytet dla grupy SIEMAG TECBERG. Bezpieczeństwo funkcjonalne ma największe znaczenie. W szczególności w przypadku maszyn wyciągowych dzięki swoim intensywnym wysiłkom i działaniom inżynierowie są w stanie dostarczyć całościowe rozwiązania z zabezpieczeniami na trzecim poziomie zintegrowanego bezpieczeństwa (SIL 3).

Istotnym czynnikiem wyróżniającym grupę SIEMAG TECBERG jest kompleksowe podejście, pozwalające na odpowiednie połączenie regulatorów jazdy wyciągu (również poziom SIL 3) z układami hamulcowymi. Tylko w ten sposób maszyna wyciągowa może spełniać swoje najważniejsze funkcje związane z bezpieczeństwem: bezpieczne hamowanie układu w przypadku wystąpienia zagrożenia.

W ramach kompleksowego podejścia grupa SIEMAG TECBERG uwzględnia również wymagania dotyczące instalacji sygnalizacji i łączności szybowej zintegrowanych z urządzeniami wydobywczymi.

 

Kompleksowa koncepcja o strukturze modułowej


Koncepcja zintegrowanego bezpieczeństwa funkcjonalnego maszyn wyciągowych grupy SIEMAG TECBERG dzieli się na trzy moduły, realizując w ten sposób wytyczne wynikające z normy DIN EN ISO 61508-2011. Koncepcja zakłada 16 faz w ramach całego cyklu życia maszyny.

Centralnym aspektem modułu 1 (fazy 1-5) jest ustalenie potencjalnych zagrożeń dla osób w całym okresie eksploatacji maszyny i określenie na tej podstawie funkcji związanych z bezpieczeństwem. Potencjalne zagrożenia użytkownika maszyny ustalane są we współpracy z ekspertami w oparciu o typowe dla danej kopalni uwarunkowania. Następnie przeprowadzana jest analiza tych zagrożeń i ustalany jest wymagany zakres ograniczenia ryzyka w ramach każdej z funkcji zabezpieczających. Ustalone wymagania są przyporządkowywane do bezpieczeństwa ogólnego.

Moduł 2 (fazy 6-11) obejmuje planowanie i wdrażanie ustalonych funkcji bezpieczeństwa. Na podstawie określonych wymagań w zakresie ograniczania ryzyka następuje planowanie, wdrażane i testowane poszczególnych funkcji związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym.

W ramach 3 modułu (fazy 12-16) W ramach 3 modułu (fazy 12-16) przedmiotem analiz jest montaż, uruchomienie, eksploatacja, demontaż lub modyfikacja, a także likwidacja maszyny.

 

Rok

KopalniaKlientKrajZakres kontroli 
bezpieczeństwo
funkcjonalne

Uzyskany Poziom
Nienaruszalności
Bezpieczeństwa

2010CLARKBHP
OLYMPIC DAM
AustraliaHamulceSIL 2
2012NORTHPARKSCHINA
MOLYBDENUM
GROUP
AustraliaHamulceSIL 2
2013K3MOSAICKanadaHamulceSIL 2
2013K3MOSAICKanadaHamulceSIL 2
2014TAHMOORSIMECAustraliaHamulceSIL 2
2014PEABODYPEABODY
ENERGY
AustraliaRegulatory jazdy
i hamulce
SIL 2
2016CSA COBARGLENCOREAustraliaRegulatory jazdy
i hamulce
SIL 2
2016CSA COBARGLENCOREAustraliaRegulatory jazdy
i hamulce
SIL 2
2017WHENAN SERVICEBHP
OLYMPIC DAM
AustraliaRegulatory jazdy
i hamulce
SIL 2
2017WHENAN HAULAGEBHP
OLYMPIC DAM
AustraliaRegulatory jazdy
i hamulce
SIL 2
2018KEMIOUTOKUMPO
CHROME OY
FinlandiaRegulatory jazdy,
hamulce, Urządzenie
Sygnalizacji
Szybowej, koszowe
instalacje telefoniczne
SIL 3
Kolejne artykuły

Pozostałe informacje

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami

Masz pytania?

SIEMAG TECBERG GmbH

Telefon:+49 2773 9161-0
e-mail:info@siemag-tecberg.com
Wyślij e-mail