Najlepsze rozwiązania dla Twojego projektu – od 1871 roku.

Urządzenia Sygnalizacji Szybowej

Urządzenia Sygnalizacji Szybowej, bezprzewodowa komunikacja i przekazywanie danych w ramach instalacji szybowych oraz skośnych układów transportowych.

Urządzenia Sygnalizacji Szybowej

Urządzenia Sygnalizacji Szybowej umożliwiają komunikację między poszczególnymi piętrami wieży i poziomami szybu. Wymagania dotyczące obsługi i zasady działania tego typu urządzeń często zależą od kraju zastosowania oraz od danego klienta. Poza standardowymi systemami komunikacji wykorzystującymi sygnały akustyczne i świetlne w układach komunikacyjnych niejednokrotnie integruje się systemy telefoniczne lub interkomowe, umożliwiające niezależną komunikację z operatorem maszyny lub z osobami przebywającymi na różnych poziomach. Urządzenia Sygnalizacji Szybowej dają również możliwość komunikacji regulatorów jazdy z układami załadunkowymi, monitorując np. status otwarcia zasuw szybowych i pracę pomp. Na różnych rynkach są różne wymagania i obowiązują różne regulacje. Podczas, gdy w jednych krajach maszyną dowodzi „hakowy”, w innych krajach wszelkie procesy realizowane są z udziałem operatora maszyny wyciągowej lub tylko i wyłącznie w zautomatyzowany sposób. Tegu typu różnice, a także preferencje klientów, mają istotny wpływ na projekt i funkcje urządzeń sygnałowych. Firma SIEMAG TECBERG umożliwia dopasowanie się do tych wymagań, wykorzystując opracowane we własnym zakresie systemy bądź systemy firm z różnych krajów lub dostawców z rynku lokalnego. W ramach dostaw komponentów przez firmę SIEMAG TECBERG systemy te są integrowane z automatyką istniejących układów, a wszelkie połączenia z nimi są dokładnie objaśniane.

Oferujemy

Urządzenia Sygnalizacji Szybowej do zastosowań w rzeczywistych warunkach otoczenia, łącznie ze strefami ATEX, tablicami ostrzegawczymi i różnymi dodatkowymi funkcjami (tablice o dużych wymiarach, obsługa radiowa, integracja paneli wizualizacyjnych).Bezprzewodowa komunikacja w szybie

Monitorowanie wyposażenia wyciągowego i komunikacja w jego obrębie to istotny aspekt nowoczesnego górnictwa. Systemy komunikacji bezprzewodowej można wykorzystywać w celu nawiązywania połączeń głosowych z operatorami maszyn wyciągowych, monitorowania naczyń wyciągowych i zamknięć skipów, przenoszenia pomiarów obciążeń lin dostarczanych przez urządzenia pomiarowe, a nawet do zdalnej obsługi maszyny w ramach przeglądów i czynności serwisowych. Komunikacja z wyposażeniem transportowym ma istotne znaczenie w przypadku przewozu osób i cykli realizowanych podczas przeglądów. Należy tutaj uwzględniać uwarunkowania panujące w konkretnych szybach i maszynach wyciągowych. Firma SIEMAG TECBERG wyróżnia, w zależności od miejsca zastosowania, dwie różne metody bezprzewodowej komunikacji z wyposażeniem wyciągowym. Z jednej strony jest to komunikacja radiowa, z drugiej - integracja sygnałów w linach wyciągowych. Integralność systemów komunikacyjnych ma fundamentalne znaczenie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i komfort pracy. Za pomocą tych systemów można na przykład przekazywać dane z urządzeń rejestrujących siły obciążające liny do operatorów maszyn, z urządzeń monitorujących skipy, a nawet realizować zdalne sterowanie maszyny z pomostu rewizyjnego lub z naczynia.

Oferujemy

Instalacje radiowe, jak również integrację sygnałów w liny maszyn wyciągowych, umożliwiających komunikację głosową i wymianę sygnałów.Komunikacja na pokładach wydobywczych i komunikacja z przodkiem

Poza komunikacją z wyposażeniem transportowym oraz komunikacją wewnątrzszybową istotne znaczenie dla płynnej eksploatacji maszyny wyciągowej ma również komunikacja na danym odcinku oraz komunikacja z przodkiem. Również tutaj firma SIEMAG TECBERG posiada własne rozwiązania, które uzyskały certyfikat bezpieczeństwa SIL3.

Oferujemy

Systemy komunikacji słownej i systemy przekazywania sygnałów na odcinku z wykorzystaniem oprogramowania z certyfikatem SIL3 (Safety Integrity Level 3) i TÜV Hardware wg IEC61508 & IEC61784-3 FSCP13.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami ‒ chętnie Ci pomożemy.

e-mail:info@siemag-tecberg.com
Telefon:+49 (0)2773 9161-0
Wyślij e-mail

Te produkty mogą Cię zainteresować

Poznaj także zalety naszych pozostałych produktów

WEBSPECIAL

INTEGRACJA WIEDZY DLA KOMPLETNYCH SYSTEMÓW

APLIKACJA GÓRNICTWO

Odkryj szyte na miarę produkty SIEMAG TECBERG i rozwiązania dla transportu pionowego dostosowane do potrzeb klienta w naszej animowanej aplikacji

Do WEBSPECIAL