Najlepsze rozwiązania dla Twojego projektu – od 1871 roku.
Extbase Variable Dump
array(1 item)0 =>TYPO3\CMS\Core\Resource\FileReferenceprototypeobjectpropertiesOfFileReference =>protectedarray(34 items)uid => 1949 (integer)
     pid => 86 (integer)
     tstamp => 1579869745 (integer)
     crdate => 1579869458 (integer)
     cruser_id => 5 (integer)
     sorting => 0 (integer)
     deleted => 0 (integer)
     hidden => 0 (integer)
     t3ver_oid => 0 (integer)
     t3ver_id => 0 (integer)
     t3ver_wsid => 0 (integer)
     t3ver_label => '' (0 chars)
     t3ver_state => 0 (integer)
     t3ver_stage => 0 (integer)
     t3ver_count => 0 (integer)
     t3ver_tstamp => 0 (integer)
     t3ver_move_id => 0 (integer)
     t3_origuid => 0 (integer)
     sys_language_uid => 5 (integer)
     l10n_parent => 1916 (integer)
     l10n_diffsource => 'a:1:{s:6:"hidden";i:0;}' (23 chars)
     uid_local => 844 (integer)
     uid_foreign => 117 (integer)
     tablenames => 'tx_cccontent_domain_model_product' (33 chars)
     fieldname => 'downloads' (9 chars)
     sorting_foreign => 1 (integer)
     table_local => 'sys_file' (8 chars)
     title => NULL
     description => NULL
     alternative => NULL
     link => '' (0 chars)
     crop => '' (0 chars)
     autoplay => 0 (integer)
     l10n_state => NULLuidOfFileReference =>protectedNULL
   name =>protectedNULL
   originalFile =>protectedTYPO3\CMS\Core\Resource\FileprototypeobjectmetaDataLoaded =>protectedFALSE
     metaDataProperties =>protectedarray(empty)indexingInProgress =>protectedFALSE
     updatedProperties =>protectedarray(empty)properties =>protectedarray(15 items)uid => 844 (integer)
      pid => 0 (integer)
      missing => 0 (integer)
      type => '5' (1 chars)
      storage => 1 (integer)
      identifier => '/media/Produkte/Informationsbroschuere_TECBERG_digital_DIN_A_4_DE_2019_10_Dr
               uckboegen_LQ.pdf
' (92 chars) identifier_hash => 'c7de703bf742db83714ed73bbce8e9e410082854' (40 chars) extension => 'pdf' (3 chars) mime_type => 'application/pdf' (15 chars) name => 'Informationsbroschuere_TECBERG_digital_DIN_A_4_DE_2019_10_Druckboegen_LQ.pdf' (76 chars) sha1 => 'd17a900c8f3c8f2d0ceb5dc0869c5efbd2d173dc' (40 chars) size => 2551748 (integer) creation_date => 1571143304 (integer) modification_date => 1571143304 (integer) folder_hash => 'e3b609ddf363536cbbf7c119e8abd8cec4e90275' (40 chars)
storage =>protectedTYPO3\CMS\Core\Resource\ResourceStorageprototypeobjectdriver =>protectedTYPO3\CMS\Core\Resource\Driver\LocalDriverprototypeobjectabsoluteBasePath =>protected'/usr/www/users/siemah/live/fileadmin/' (37 chars) supportedHashAlgorithms =>protectedarray(2 items)0 => 'sha1' (4 chars) 1 => 'md5' (3 chars)baseUri =>protected'fileadmin/' (10 chars) mappingFolderNameToRole =>protectedarray(3 items)_recycler_ => 'recycler' (8 chars) _temp_ => 'temporary' (9 chars) user_upload => 'userupload' (10 chars)charsetConversion =>protectedNULL capabilities =>protected7 (integer) storageUid =>protected1 (integer) configuration =>protectedarray(3 items)basePath => 'fileadmin/' (10 chars) pathType => 'relative' (8 chars) caseSensitive => '1' (1 chars)storageRecord =>protectedarray(17 items)uid => 1 (integer) pid => 0 (integer) tstamp => 1532518705 (integer) crdate => 1532518705 (integer) cruser_id => 0 (integer) deleted => 0 (integer) name => 'fileadmin/ (auto-created)' (25 chars) description => 'This is the local fileadmin/ directory. This storage mount has been created
                  automatically by TYPO3.
' (99 chars) driver => 'Local' (5 chars) configuration => '<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?> <T3FlexForms> <
                  data> <sheet index="sDEF"> <language index="lDEF">
                   <field index="basePath"> <value index="vDEF">
                  fileadmin/</value> </field> <field index="pa
                  thType"> <value index="vDEF">relative</value>
                   </field> <field index="caseSensitive">
                   <value index="vDEF">1</value> </field> </la
                  nguage> </sheet> </data> </T3FlexForms>
' (583 chars) is_default => 1 (integer) is_browsable => 1 (integer) is_public => 1 (integer) is_writable => 1 (integer) is_online => 1 (integer) auto_extract_metadata => 1 (integer) processingfolder => NULL
configuration =>protectedarray(3 items)basePath => 'fileadmin/' (10 chars) pathType => 'relative' (8 chars) caseSensitive => '1' (1 chars)fileProcessingService =>protectedNULL evaluatePermissions =>protectedFALSE fileMounts =>protectedarray(empty)userPermissions =>protectedarray(empty)capabilities =>protected7 (integer) signalSlotDispatcher =>protectedNULL processingFolder =>protectedNULL processingFolders =>protectedNULL isOnline =>protectedNULL isDefault =>protectedTRUE fileAndFolderNameFilters =>protectedarray(1 item)0 =>array(2 items)0 => 'TYPO3\CMS\Core\Resource\Filter\FileNameFilter' (45 chars) 1 => 'filterHiddenFilesAndFolders' (27 chars)
identifier =>protected'/media/Produkte/Informationsbroschuere_TECBERG_digital_DIN_A_4_DE_2019_10_Dr
            uckboegen_LQ.pdf
' (92 chars) name =>protected'Informationsbroschuere_TECBERG_digital_DIN_A_4_DE_2019_10_Druckboegen_LQ.pdf' (76 chars) deleted =>protectedFALSE
mergedProperties =>protectedarray(empty)

TECBERG digital

Modułowa platforma oprogramowania i usługi w zakresie optymalizacji procesów i użytkowania urządzeń w górnictwie.

TECBERG digital

Oferowany przez nas i stworzony bezpośrednio przez naszych ekspertów pakiet, obejmuje modułową platformę oprogramowania i usługi analityczne. Zapewnia optymalne wsparcie dla operatorów urządzeń w zakresie diagnostyki i zarządzania utrzymaniem ruchu:
 

 • Wsparcie dla operatorów urządzeń pozwala na obniżenie kosztów utrzymania ruchu oraz minimalizację czasów przestoju i ilości awarii. Opcja pobierania online określonych parametrów oraz raportów pozwala na śledzenie trendów i zapewnia przejrzystość niezbędną do ciągłej optymalizacji procesów działania i kosztów.
   
 • Dostępna w dowolnym momencie ocena stanu urządzeń z uwzględnieniem działających na nie czynników i obciążeń. Identyfikacja słabych punktów umożliwia podjęcie ukierunkowanych działań mających na celu zmniejszenie ilości usterek, a tym samym poprawę dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa pracy urządzeń.
   

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.tecberg-digital.com.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami ‒ chętnie Ci pomożemy.

e-mail:info@siemag-tecberg.com
Telefon:+49 (0)2773 9161-0
Wyślij e-mail

Do pobrania

Więcej informacji w zakładce "do pobrania"

OK

WEBSPECIAL

INTEGRACJA WIEDZY DLA KOMPLETNYCH SYSTEMÓW

APLIKACJA GÓRNICTWO

Odkryj szyte na miarę produkty SIEMAG TECBERG i rozwiązania dla transportu pionowego dostosowane do potrzeb klienta w naszej animowanej aplikacji

Do WEBSPECIAL